Így dolgozunk mi

Setup

Ügyfeleink által megrendelt projektek során nagy gondot fordítunk a terepmunka részletes és minden igényt kielégítő előkészítésére. Az előkészítés folyamatában történik kvantitatív kutatások esetében a kérdőívek programozása, tesztelése, a kérdezői csapat összeállítása és beoktatása, az adatfelvétel ütemezésének meghatározása. Kvalitatív kutatások esetén a résztvevők szervezése, előszűrése, telefonos ellenőrzése. Célunk olyan megoldás megtalálása, amely az ügyfeleink elképzeléseihez leginkább igazodik.

Adatfelvétel

Adatfelvételeinket korszerű szoftverek és folyamatok segítségével, nagy körültekintéssel végezzük. Nagy figyelmet fordítunk a szűrőfeltételek, kvótaszempontok szigorú betartására és betartatására. Ügyfeleink folyamatos tájékoztatást kapnak az adatfelvétel állásáról a terepmunka teljes időszaka alatt.

Kontrolling

Projektjeink koordinációjára folyamatos, szigorú figyelmet fordítunk. Kvantitatív kutatásaink felvett adatait, kvalitatív kutatásaink résztvevőit ellenőrzési csoportunk folyamatosan monitorozza, biztosítva ezzel a magas adatminőséget és a kutatások problémamentes lefolyását levéve ezzel a terepmunka koordinációjának terhét ügyfeleink válláról.

Adattisztítás

Kérdezői csapatunk által felvett adatainkat nagy körültekintéssel kezeljük. Elemzői csapatunk ügyfeleink igényeinek megfelelően készíti el az elemzéskész adatbázisokat, és többszörös ellenőrzés után nyújtják át őket a kívánt formátumban. Az elemzés támogatása érdekében alap gyakorisági és kereszttáblákat is biztosítunk a felvett adatokból, melyekből igény esetén teljeskörű elemzést is készítünk.