Lakossági mélyinterjú

A lakossági mélyinterjú keretein belül célunk, hogy minél alaposabban, részletesebben megértsük a fogyasztók kialakult szokásainak, attitűdjeinek mozgatórugóit, insight-okat gyűjtsünk a kialakult véleményekről a lehető legtöbb dimenzióból megközelítve azt. Csapatunk az interjúalanyok kiválasztásánál nagy hangsúlyt fektet az ügyfél igényeire, és a vizsgálandó szegmens sajátosságaira ezáltal garantálva a megbízható adatgyűjtés, adatszolgáltatás lehetőségét.